Winkelwagen

Algemene voorwaarden - Contact


Algemene voorwaarden Dol Scrap Plezier


Artikel 1  :  Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten die door Dol Scrap Plezier worden geleverd.


Artikel 2  :  Prijzen en Betalingen

2.1.  Al de vermelde prijzen op deze site zijn exclusief BTW.  
      Wij zijn een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van Belasting - BTW niet toepasselijk,
2.2.  De prijzen zijn exclusief verzendkosten.
2.3.  De verzendkosten worden berekend na het wegen van de te leveren artikelen.
      Het totaal hiervan wordt in uw orderbevestiging opgenomen.
2.4.  De betaling dienst te gebeuren binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van uw orderbevestiging.
2.5.  Bestellingen buiten België kunnen enkel verwerkt worden met een minimumbedrag van 15 euro excl. verzendingskosten
       

Artikel 3 :  Levertijden

3.1.   Goederen worden, indien op voorraad, zo spoedig mogelijk doch binnen 7 werkdagen verstuurd,
      tenzij anders op de website is aangegeven.
3.2.  Indien goederen niet op voorraad zijn, ontvangt u hiervan per e-mail een bericht.
3.3.  De termijn welke uit de levertijd voortvloeit strekt er niet toe om Dol Scrap Plezier in verzuim te doen zijn.
      Overschrijding van de levertijd, binnen redelijke grenzen door welke oorzaak dan ook, geeft de koper geen recht de ontvangst van de
      goederen te weigeren noch een vergoeding van Dol Scrap Plezier te eisen.


Artikel 4  :  Verzending en transportrisico

4.1.  De verzending van de goederen gebeurt, indien niet schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen voor risico en kosten van de klant,
      door Dol Scrap Plezier te bepalen wijze.  
4.2.  Dol Scrap Plezier kan, indien u wenst, een deellevering uitvoeren. Iedere deellevering geldt als afzonderlijke levering.
4.3.  De koper is verplicht geleverde producten onmiddellijk bij aflevering op transportschade en manco´s te controleren. Eventuele schade moet
      binnen de 24 uur gemeld worden per mail aan Dol Scrap Plezier.Contact Dol Scrap Plezier


Indien u ons wenst te bereiken, gelieve een mailtje te sturen naar het adres dolscrapplezier@gmail.com